Afwikkelen nalatenschappen

Jouw dierbare is overleden en je bent als erfgenaam belast met het afwikkelen van de nalatenschap. Als er een testament is, is de executeur hierin aangewezen. Als er geen testament is moeten de erfgenamen in onderling overleg de nalatenschap afwikkelen.

Naast de verdeling van de nalatenschap bestaat het afwikkelen van nalatenschappen uit heel veel regelwerk. Je kunt dit zelf doen, maar je kunt dit ook laten doen.

Thuis, online, telefonisch of op kantoor

Wat levert het op?

Financieel correct

Fiscaal correct

Rust voor nabestaanden

Hoe kan je een nalatenschap afwikkelen?

Voor het afwikkelen van nalatenschappen gebruiken wij onderstaand stappenplan. Dit doen dit zodat het voor de erfgenamen inzichtelijk is wat wij doen en welke stappen doorlopen worden om tot een goede afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Welke administratie moet je regelen na overlijden?

Als jouw dierbare is overleden komt er veel op je af. De arts die de schouwing heeft verricht geeft de verklaring van overlijden af. Met deze verklaring kan je bij jouw gemeente de akte van overlijden aanvragen. Deze akte van overlijden heb je nodig bij diverse instanties.

Vervolgens laat je een notaris een verklaring van erfrecht opmaken.

Nadat je een verklaring van erfrecht hebt opgevraagd, om te achterhalen wie de erfgenamen zijn en wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van de nalatenschap, moet je de bezittingen en schulden in kaart brengen. Bijvoorbeeld de eigen woning, de auto en de hypotheek.

Inventariseer de bankrekeningen en breng in kaart welke verplichtingen er allemaal zijn. Je kan ook achterhalen of er nog zogenoemd ‘slapen tegoed’ is. Dit kan je nagaan via www.slapendetegoeden.nl.

Je legt deze bezittingen en schulden vast in de boedelbeschrijving.

Als er schulden zijn moet je de schuldeisers per brief informeren en hen betalen waar ze recht op hebben.

 

Na uitbetaling van de schulden kunnen de overgebleven bezittingen worden verdeeld onder de erfgenamen. 

Investering

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het afwikkelen van nalatenschappen hangen af van de omvang van de nalatenschap en de rol die u ons vraagt hierin te spelen. 

Onze uurtarieven zijn exclusief BTW.

De kosten zijn exclusief de kosten van de notaris voor de verklaring van erfrecht

Administratief

65 per uur
  • Opzeggen abonnementen
  • Informeren instanties
  • Beheren bankrekeningen

Juridisch

105 per uur
  • Geschilbeslechting
  • Aanvaarden/Verwerpen
  • Wettelijke verdeling

Fiscaal

105 per uur
  • Boedelbeschrijving
  • Verdeling
  • Belastingaangifte