Schenken

Je wilt tijdens jouw leven geld schenken aan jouw kinderen, kleinkinderen of een goed doel. Je wilt dit doen om je kinderen of kleinkinderen een financiële start te geven, een fiscale besparing te realiseren of om een goed doel te steunen.

Ook is de vraag of je zeggenschap wilt houden over jouw schenkingen. Bij grote schenkingen kan je ervoor kiezen om een bewindvoerder te benoemen die tot jouw (klein)kind maximaal 30 jaar is bepaalt waaraan de schenking wordt uitgegeven.

Thuis, online, telefonisch of op kantoor

Wat levert het op?

Krijg inzicht in jouw financiën

Maak plannen voor de toekomst

Realiseer jouw dromen

Schenkbelasting

Als je een schenking doet moet je schenkbelasting betalen. Je hebt ook vrijstellingen voor de schenkbelasting. Dit zijn bedragen waarover geen schenkbelasting is verschuldigd.

Onderstaand vind je een schema met de vrijstellingen voor de schenkbelastingen.

Thuis, online, telefonisch of op kantoor

Wie

Wat?

Vrijstelling (2022)

Kinderen

Algemene vrijstelling

€ 5.677,00

Kinderen 18 – 40 jaar

Vrij bestedingsdoel

€ 27.231,00

Kinderen 18 – 40 jaar

Eenmalige vrijstelling dure studie

€ 56.724,00

Persoon 18 – 40 jaar

Eenmalige vrijstelling eigen woning

€ 106.671,00

Overig

Algemene vrijstelling

€ 2.274,00

Waarde
schenking

Partner
en kinderen

Kleinkinderen en
verdere afstammelingen

Overige
personen

< € 130.424,00

10%

18%

30%

< € 130.424,00

Partner en kinderen: 10%

Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 18%

Overige personen: 30%

> € 130.425,00

20%

36%

40%

> € 130.425,00

Partner en kinderen: 20%

Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 36%

Overige personen: 40%

Waarde van schenkingen

Als je meer wilt schenken dan deze bedragen is er schenkbelasting verschuldigd. De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van de relatie tussen jou en degene aan wie jij wilt schenken en de hoogte van het bedrag dat je wilt schenken.

Overlijden binnen 180 dagen na schenking

Indien jij, als schenker binnen 180 dagen nadat je een schenking doet overlijdt wordt de schenking gezien als een bedrag dat volgens het erfrecht wordt ontvangen. Dit betekent dat de schenking deel uit maakt van de nalatenschap van jou.

Deze regel is niet van toepassing op de eenmalige verhoogde vrijstellingen.

Thuis, online, telefonisch of op kantoor

Advies bij schenken

Schenkings-overeenkomst

Vanaf € 250,00

€ 200,00

Doel schenking

Onderhandse overeenkomst

Fiscale optimalisatie

Voldoet aan de meest recente regelgeving

Bram heeft ons enorm goed geholpen met onze financiële planning. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.