Financiële gevolgen bij scheiden

Je wilt scheiden of overweegt om te scheiden van jouw partner. Wat zijn de financiële gevolgen bij scheiding? Dat is een vraag die logischerwijs bij je opkomt.

In veel gevallen worden de financiële gevolgen bij scheiden onderschat. Bij het aangaan van jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap is de kans groot dat jouw financiële situatie er anders uitzag dan op het moment van scheiden. Daarnaast ben je waarschijnlijk niet op de hoogte van alle wettelijke- en fiscale rechten en plichten die je hebt.

Het is verstandig om een financieel plan te laten maken, waarin duidelijk wordt waar je nu financieel staat en wat er voor nodig is om jouw financiële doelen te verwezenlijken.

De meest voorkomende financiële gevolgen bij scheiding:

ü  Partneralimentatie

ü  Kinderalimentatie

ü  Koopwoning

ü  Pensioen

 

ü  Vermogen en schulden

Thuis, online, telefonisch of op kantoor

Wat levert het op?

Krijg inzicht in jouw financiën

Maak plannen voor de toekomst

Realiseer jouw dromen

Partneralimentatie

In jouw persoonlijk financieel plan krijg je inzicht in jouw huidige inkomen en vermogen, het verloop van jouw inkomen en vermogen en de invloed van keuzes hierin.

Wat is het gevolg van samenwonen voor jouw inkomen en vermogen? Het krijgen van kinderen? Het kopen of verkopen van een huis? Een scheiding? Arbeidsongeschiktheid? Eerder met pensioen gaan? Overlijden?

Dat gaan we samen met jou uitzoeken!

Bij het huwelijk of een geregistreerd partnerschap heb je afgesproken dat je financieel voor elkaar zult zorgen. Deze verplichting loopt ook na de scheiding door. Het is verboden om partneralimentatie op voorhand uit te sluiten in huwelijkse voorwaarden.

 

Hoe hoog is de partneralimentatie?

De partner die minder inkomen heeft dan de andere partner is verplicht partneralimentatie te betalen. Je kunt een alimentatieberekening laten maken. De uitgangspunten voor partneralimentatie zijn:

§  Met welk bedrag blijft de standaard van leven van de ex-partner ongeveer gelijk?

§  Is de ex-partner in staat inkomen te genereren en hoe hoog is dat inkomen?

§  Heeft de betalende ex-partner voldoende draagkracht om alimentatie te betalen?

Leidend is de draagkracht van de betalende ex-partner. Hierbij wordt gekeken naar het inkomen, de woonlasten en andere financiële verplichtingen.  

Hoe lang krijg je partneralimentatie?

De duur van het betalen van partneralimentatie hangt af van het moment dat je bent gescheiden. Indien je voor 1 januari 2020 bent gescheiden is de maximale duur 12 jaar. Ben je na 1 januari 2020 gescheiden of overweeg je te gaan scheiden, geldt een maximale duur van 5 jaar.

Klik hier voor uitgebreidere informatie over partneralimentatie bij scheiden.

 

Thuis, online, telefonisch of op kantoor

Financiële gevolgen

Hoe maken wij jouw
persoonlijk financieel plan

Wij maken jouw persoonlijk financieel plan aan de hand van een stappenplan.

2022 business and financial plan paperwork

Kinderalimentatie

Heb je kinderen met jouw ex-partner? Dan moet je kinderalimentatie betalen of krijgen. Je hebt als ouder een onderhoudsplicht voor jouw kinderen totdat zij 21 jaar zijn. Ook kinderalimentatie kun je niet uitsluiten in jouw huwelijkse voorwaarden.

Hoe hoog is de kinderalimentatie?

Bij kinderalimentatie is het uitgangspunt dat jullie kinderen en er qua levenstandaard niet op achteruitgaan. De onderstaande punten zijn van belang bij het vaststellen van kinderalimentatie:

§  De draagkracht van de betalende ex-partner

§  De behoefte van jouw kinderen

§  Het gezinsinkomen

§  Hoogte kindgebonden budget

Ook krijgt de ex-partner een zogenoemde zorgkorting voor de dagen dat jouw kinderen bij uw ex-partner zijn.

 

Klik hier voor uitgebreidere informatie over kinderalimentatie bij scheiden.

Bram heeft ons enorm goed geholpen met mijn financiële planning na mijn scheiding. Hierdoor weet ik hoe mijn financiën er nu voor staan en wat het gevolg is als de alimentatie stopt

Investering

Wat zijn de kosten?

Een persoonlijk financieel plan kost tussen de €950 en €1500. 

Particulier

950
  • Inkomen
  • Vermogen
  • doelen bereiken

Gehuwd / Samenwonend

1250
  • Inkomen
  • Vermogen
  • doelen bereiken

Ondernemer

1500
  • Inkomen
  • Vermogen
  • doelen bereiken

Koopwoning bij scheiden

Jullie hebben een koopwoning en je wilt in deze woning blijven wonen. In de regel is het zo dat je beide voor de helft eigenaar bent van de koopwoning.

Er zijn drie mogelijkheden met uw woning:

§  Je koopt jouw ex-partner uit (of omgekeerd)

§  Jullie koopwoning wordt verkocht

§  Jullie blijven samen eigenaar van de woning

Voordat je beslist welke opties mogelijk zijn moet je in kaart brengen wat voor een hypotheek jullie hebben, hoe hoog de hypotheekschuld is en wat de waarde van jullie woning is. Ook is het van enorm belang dat jij en jouw ex-partner weten wat jullie individueel kunnen lenen.

 

Klik hier voor uitgebreidere informatie over koopwoning bij scheiden.

Pensioen bij scheiding

Pensioen is een onderschat onderdeel van de verdeling bij scheiding, die grote gevolgen heeft voor jouw financiële toekomst. Waar veel ex-partners denken dat ze na de periode dat ze alimentatie moeten krijgen of betalen definitief financieel van elkaar af zijn hebben het mis.

Hoeveel pensioen krijgt of betaal je na jouw scheiding?

Jij en jouw ex-partner hebben beide het recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het is mogelijk om hier in het echtscheidingsconvenant van af te wijken. De onderstaande mogelijkheden worden in de regel toegepast:

·        Conversie

·        Afwijkende opbouwperiode

·        Verrekenen met andere vermogens- of inkomstenbestanddelen

·        Ander verdelingspercentage

Wanneer ontvang je pensioen van jouw ex-partner?

Je ontvangt in de regel het deel waar je recht op hebt op het moment dat jouw ex-partner met pensioen gaat.

Jouw pensioenuitvoerder moet wel op de hoogte zijn van jouw echtscheiding. Dit wordt gedaan door het insturen van dit formulier (link naar formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen). Dit kan jezelf doen, maar wij helpen je hier uiteraard graag mee.

Klik hier voor uitgebreidere informatie over pensioen bij scheiden.

De meest in het oog springende vermogen: de koopwoning en schuld: de hypotheek hebben we al apart behandeld, maar binnen het huwelijk heb je vaak nog meer vermogen en schulden opgebouwd.

Van belang is de wijze waarop je bent gehuwd. Is dit in gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goeden of op huwelijkse voorwaarden?

Welke vermogen valt buiten de vermogensverdeling?

Een aantal vermogensbestanddelen vallen buiten de vermogensverdeling en hoef je niet te verdelen bij jouw echtscheiding. Dit zijn onder andere:

·        Erfenissen met een uitsluitingsclausule

·        Schenkingen met een uitsluitingsclausule

·        Recht op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen

Wat gebeurt er als mijn ex-partner een schuld niet betaalt?

In veel echtscheidingsconvenanten worden bepaalde schulden aan één partner toebedeeld, waarvoor beide partners hebben getekend. Je hebt afgesproken dat jouw ex-partner een schuld voldoet, maar dit is enkel een afspraak tussen jullie beiden.

Een schuldeiser die onbetaald wordt gelaten heeft nog steeds het recht om deze schuld bij jou te vorderen. Zorg er hierom voor dat de schuldeiser ook akkoord gaat met de overname van de schuld door jouw ex-partner.

 

Klik hier voor uitgebreidere informatie over vermogen en schulden bij scheiden.

Vermogen en schulden