Erfbelasting betalen: hoe werkt het?

Erfbelasting betalen 2022

Inhoud

Erfbelasting betalen doe je over de waarde van de verkrijging van jouw erfenis minus de vrijstellingsbedragen.

Het klinkt heel eenvoudig, maar er komt vaak meer bij kijken dan je denkt. In dit artikel nemen we jou mee in de wijze waarop de erfbelasting wordt vastgesteld, wie aangifte moet doen van de erfbelasting en wie de erfbelasting moet betalen

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is belasting die moet worden betaald over de nalatenschap van de persoon die is overleden.

Je betaalt erfbelasting over het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de waarde van de schulden in de nalatenschap.

De hoogte van de erfbelasting hangt af van de relatie die je hebt met de overledene. In 2022 heb je als partner van de overledene een vrijstelling van € 680.645 en betaal je over de volgende € 130.424 10% erfbelasting en over het meerdere 20% erfbelasting.

Als je als broer erfgenaam bent van de overledene is  je vrijstelling in 2022 € 2.274 en betaal je over de volgende € 130.424 30% erfbelasting en over het meerdere zelfs 40% erfbelasting.

Hoe wordt de erfbelasting vastgesteld?

Erfbelasting is één van de laatste stappen bij het afwikkelen van een nalatenschap. Voordat je de erfbelasting vaststelt heb je de:

  1. samenlevingsvorm bepaald;
  2. vermogensopstelling opgesteld;
  3. verdeling in kaart gebracht;
  4. legitieme rechten gecondoleerd;
  5. verkrijging in kaart.

Heb je dit nog niet gedaan of mis je één van deze stappen? Loop deze stappen nog een keer goed door om er zeker van te zijn dat je niets hebt gemist.

Als je deze stappen hebt doorlopen heb je inzicht waar de erfgenamen en eventuele legitimarissen recht op hebben.

Erfbelasting betalen: Vrijstellingen 2022

Bij erfbelasting heb je ook vrijstellingen. Hoe dichter je (in de lijn) bij de overledene staat hoe hoger de vrijstelling is.

Als partner van de overledene is je vrijstelling € 680.645.

Een kind van de overledene heeft een vrijstelling van € 21.559. De kleinkinderen van de overledene hebben ook dezelfde vrijstelling. Heeft de overledene een kind met een beperking? Dan geldt onder voorwaarden een vrijstelling voor de erfbelasting van € 64.666.

De hoogte van de vrijstelling voor een achterkleinkind van de overledene is € 2.274. Dezelfde vrijstelling geldt ook voor bijvoorbeeld een broer of zus van de overledene.

Heeft de overledene ouders die erfgenaam zijn? Dan hebben zij een vrijstelling van € 51.053.

Erfbelasting betalen 2022

Erfbelasting betalen: tarieven 2022

Nadat je de vrijstelling hebt afgetrokken van de waarde van de nalatenschap betaal je over het meerdere erfbelasting. Ook hier is de hoogte van de erfbelasting die je betaalt afhankelijk van de relatie die je hebt met de overledene.

Tot € 130.424 betaal je als partner en kind 10% erfbelasting. Boven de € 130.424 betaalt deze groep erfgenamen 20% erfbelasting.

Kleinkinderen en verdere afstammelingen (lees: achterkleinkinderen) betalen tot € 130.424 18% erfbelasting en over het meerdere 36%.

Overige erfgenamen, zoals broers, zussen en ouders betalen tot € 130.424 30% erfbelasting en over het meerdere 40% erfbelasting.

Nogmaals: erfbelasting wordt betaald over de bezittingen minus de schulden minus de vrijstelling.

Wie betaalt erfbelasting?

Nadat de aangifte voor de erfbelasting is gedaan, ontvang je van de belastingdienst de aanslag erfbelasting

De belastingdienst zal een aanslag opleggen van de hoogte van de erfbelasting. Bij de belastingdienst kan je aangeven wie de aanslag ontvangt. Je hebt drie opties:

  1. de contactpersoon. Je betaalt als contactpersoon de aanslag en verrekent deze met de erfenis;
  2. de executeur. De executeur betaalt de aanslag uit de nalatenschap;
  3. de erfgenamen afzonderlijk. Je betaalt als erfgenaam direct jouw erfbelasting.

In een testament kan (maar hoeft niet) je vastleggen dat legaten vrij van erfbelasting worden verkregen. Het gevolg hiervan is dat de erfbelasting in mindering wordt gebracht op de erfenis.

Erfbelasting betalen voor je kinderen

Jouw partner is overledenen en je bent de zogenoemde langstlevende partner. Jij erft alle bezittingen en schulden, ondanks dat jouw kinderen ook erfgenamen zijn. Jouw kinderen ontvangen nog niets.

Als langstlevende partner ben je verantwoordelijk voor het betalen van de erfbelasting. Ook over het deel dat jouw kinderen erven moet jij de erfbelasting betalen.

Deel dit artikel

Kan ik je helpen?

Heb je vragen over dit onderwerp of heb je financieel advies nodig?
Ik help je graag!

Bram Ferwerda

Meer artikelen

Huis kopen

Nieuwbouwwoning kopen: waar moet je op letten?

Samenwonen

Financiële gevolgen samenwonen

Trouwen

Ik ga trouwen! Wat betekent dit voor mijn financiën?

Wat is jouw droom?

Cheerful senior multiracial couple enjoying retirement with bicycle at beach on sunny day

Vervroegd pensioen

Genieten van je pensioen zonder financiële gevolgen.
sabbatical nemen

Sabbatical nemen

Een paar maanden, een jaar of langer er tussenuit.
Tweede huis kopen

Tweede huis kopen

Investeren in een tweede woning in binnen of buitenland.
Executeur of vereffenaar van een nalatenschap

Op eigen benen staan

Krijg inzicht in de financiële gevolgen bij een scheiding.
Droomhuis bouwen

Droomhuis bouwen

Ontdek wat er nodig is om jouw droomhuis te bouwen.
hand turning off alarm clock, bedroom interior

Minder gaan werken

Meer tijd voor kinderen, hobby’s of andere activiteiten.